Jangan menghina barang yang kecil kerana jarum yang kecil itu kadang-kadang menumpahkan darah.
Jiwa yang tidak membaca Al-Quran umpama telefon bimbit yang kehabisan bateri. Betapa canggih sekalipun fungsinya dan betapa mahal sekalipun harganya, ia tetap tidak berguna jika kehabisan bateri. Begitulah jiwa yang mati, betapa segak, cantik, bertenaga dan anggun sekalipun jasad luaran seseorang, tanpa Al-Quran segalanya tidak bermakna.

25 January, 2009

Masjid Amru Al 'AsSekali-sekala tukar angin.... cerita tentang....

Masjid `Amru `Al-‘As

Al-Maqrizi menyatakan, “Ketika Saidina Umar al-Khattab berjaya membuka beberapa buah negara, beliau telah menghantar sepucuk surat yang mengandungi arahan kepada Abi Musa al-Asya’ri di Basrah untuk membina Masjid Jami’ (masjid negara) dan juga masjid bagi kabilah-kabilah. Maka pada setiap hari Jumaat semuanya perlu berhimpun di Masjid Jami’. Begitu juga beliau telah mengarahkan Sa’ad bin Abi Waqas di Kufah dan `Amru al-‘As di Mesir membina Masjid Jami’ sebagaimana di Basrah. Rakyat jelata pada ketika itu amat patuh dan taat dengan perintah dari Khalifah Umar dan solat Jumaat hanya didirikan di dalam Masjid Jami’.

Jami’ ini dibina pada tahun 21 H bersamaan 642 M di Fustat, ibu kota Islam pertama di bumi Mesir yang merupakan kawasan yang strategik dari sudut geografi, ketenteraan dan pertahanan.

Selain daripada itu, masjid ini juga mempunyai banyak gelaran atau nama lainnya seperti Taj Al Jawami’ (Mahkota Masjid), Jamie’ Al ‘Atiq (Masjid Tertua) dan Masjid Ahlu Ar Raayah (Pemegang Panji).Jami’ ini merupakan masjid yang pertama di Benua Afrika yang didirikan oleh sahabat Rasulullah s.a.w. yang bernama `Amru al-‘As. Al-Kindi menyatakan bahawa bahagian kiblat masjid ini telah didirikan oleh 80 orang sahabat Rasulullah s.a.w. Antaranya ialah al-Zubair bin al-`Awwam, Miqdad bin al-Aswad, `Ubadah bin al-Somit, Abu Darda, Fadholah bin `Ubaid serta `Uqbah bin Amir. Dalam riwayat lain menyebut bahawa Jami’ ini telah diasaskan oleh 4 orang sahabat Rasulullah s.a.w. iaitu Abu Dzar, Abu Basiroh, Meh' ah bin Juz al-Zubaidi dan Nabih bin Sowab.

Saidina `Amru al-‘As juga membuat mimbar, namun beliau telah diarahkan oleh Khalifah Umar al-Khattab untuk meruntuhkannya (kerana ingin menjauhkan pemimpin ketika itu dari merasa bangga diri ketika berkhutbah dan berucap). Arahan tersebut dipatuhi, namun dikatakan setelah khalifah meninggal dunia, `Amru al-‘As telah membina mimbar baru sebagaimana yang sebelumnya.

Walaubagaimanapun, binaan asal ini sudah tidak wujud lagi disebabkan usaha-usaha pembesaran dan pemulihan yang sentiasa berlaku pada setiap zaman selari dengan perubahan pemerintahan.Kelebihan Jami’ `Amru al-'As r.a.

Jami' ini merupakan Masjid Jami’ yang bersejarah dan mempunyai keberkatannya yang tersendiri lantaran ia dibina oleh para sahabat Nabi s.a.w. Ianya merupakan pusat penyebaran dakwah Islamiah dan juga pusat pengajian yang pertama di Mesir. Di masjid inilah Imam al-Laith, Imam al-Syafi’e serta al Imam Muhammad bin Jarir al-Tobari pengarang tafsir Tobari yang terkenal mengajar ilmu-ilmu mereka. Menurut sebuah riwayat, di antara kelebihan masjid ini ialah, mustajabnya doa bagi sesiapa yang berdoa di dalamnya berkat daripada para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang mulia.

Pada zaman moden ini, Masjid ‘Amru mampu memuatkan 40 ribu orang jemaah dalam satu masa dan ia akan menjadi sangat sesak dengan jemaah pada bulan Ramadhan terutama sekali pada malam ke 27 Ramadhan setiap tahun hingga hampir mencecah 100 ribu orang kerana solat tarawih ketika itu akan diimamkan oleh Syeikh Muhammad Jibril (salah seorang syeikh yang terkenal dengan bacaan Al Qurannya yang sangat merdu dan menginsafkan pendengar)

No comments: