Jangan menghina barang yang kecil kerana jarum yang kecil itu kadang-kadang menumpahkan darah.
Jiwa yang tidak membaca Al-Quran umpama telefon bimbit yang kehabisan bateri. Betapa canggih sekalipun fungsinya dan betapa mahal sekalipun harganya, ia tetap tidak berguna jika kehabisan bateri. Begitulah jiwa yang mati, betapa segak, cantik, bertenaga dan anggun sekalipun jasad luaran seseorang, tanpa Al-Quran segalanya tidak bermakna.

27 September, 2012

PERBEZAAN DI ANTARA AL-QURAN DAN HADITH QUDSI.
1- Al-Quran adalah Kalam Allah swt diwahyukan kepada Rasulullah saw dengan lafazNya sendiri, mencabar orang-orang Arab, dan mereka tidak mampu mendatangkan seumpamanya ataupun dengan 10 surah sepertinya atau dengan 1surah sahaja dan cabaran ini masih berterusan. Maka ia adalah mu'jizat yang kekal sampai Hari Qiamat.
Manakala hadith Qudsi tidak mencabar ataupun melemahkan pihak lawan.
2- Al-Quran tidak dinisbahkan kepada sesiapa melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dikatakan : Allah swt telah berkata (berfirman).
Sedangkan hadith Qudsi kadang-kadang diriwayatkan dan disandarkan kepada Allah dan nisbah ini disebut " nisbah insyaa' ". Kadang-kadang diriwayatkan dan disandarkan kepada Rasulullah saw, dan nisbah ini disebut "nisbah ikhbaar" sebab baginda adalah pengkhabar dari Allah swt. Maka dikatakan : Rasulullah saw bersabda sepertimana yang diriwayatkan dari Tuhannya....

3- Al-Quran secara keseluruhannya diambil secara Tawatir, maka ia adalah   قطعيّ الثبوت (ketetapan yang pasti/ putus). Manakala hadith Qudsi kebanyakannya adalah   آحاد.  Maka ia adalah  ظنّيّ الثبوت (ketetapan yang bersifat zhon)
Bahkan ada hadith Qudsi yang sohih, hasan dan dhoif.

4- Al-Quran adalah benar-benar dari Allah secara lafaz dan makna (isi kandungan / mesej). Maka ia adalah wahyu dengan lafaz dan makna.
Hadith Qudsi, maknanya dari Allah dan lafaznya dari Rasulullah saw. Maka ia adalah wahyu dengan makna bukan lafaz. Oleh itu, para ulama' hadith berpendapat, harus meriwayatkan hadith ini dengan makna (isi kandungan).

5- Membaca al-Quran dikira ibadat, boleh dibaca ketika solat. "Maka bacalah (dalam solat) apa-apa yang mudah daripada al-Quran" - al-Muzzammil: 2.
Membacanya diganjari pahala.
Hadith: "Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitab Allah (al-Quran) maka baginya
satu kebajikan, dan setiap satu kebajikan itu digandakan dengan sepuluh kali ganda, ....

Akan tetapi hadith Qudsi tidak boleh dibaca ketika solat, diganjari pahala umum jka membacanya, tetapi tidak seperti al-Quran.

Menurut Syeikh 'Atiah Saqar, sekiranya orang yang mengingkari hadith Nabi Muhammad saw, maka dia dihukumkan sebagai kafir kerana Allah Taala telah berfirman ; Barangsiapa yang mentaati Rasul maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah.

Manakala dari sudut hadith Qudsi pula, ulama' menilai hadith yang bagaimana diingkari oleh orang yang berkenaan. Sekiranya hadith itu berkenaan tentang mentauhidkan Allah sungguhpun halnya (kedudukan hadith itu) tidak kuat, maka ia kafir.

Tetapi andai kata melibatkan bab-bab fiqh atau perkara-perkara lain, lihat pula pada hadith atau dalil-dalil yang lain. Sekiranya bercanggah dengan hadith yang sohih, maka ada pula perbicaraan yang lain.
Turut dibentangkan di sini pendapat daripada beberapa orang ulama’ Syam (Syria):

1. Faqih Dimasyq masa kini, AL-‘ALLAMAH SYEIKH USAMA ABDUL KARIM RIFAI. Pendapatnya, hadith Qudsi yang tawatur dan mencukupi syarat sahihnya, jika diingkari maka akan jatuh kufur bagi sesiapa yang mengingkarinya.

2. DUKTUR WAHBAH ZUHAILI (pengarang Tafsir Munir & Fiqh Islami), katanya hadith Qudsi yang riwayatnya Aahaad (yakni seorang saja) tidak jatuh kufur bagi yang mengingkarinya. Adapun yang sohih dan banyak pendapat yang menyokongnya, maka siapa yang ingkar jatuh kufur.

3. KEBANYAKAN ULAMAK DI DIMASYQ / SYAM. Pendapat mereka, jatuh kufur bagi sesiapa yang ingkar hadith Qudsi yang menepati syarat-syarat di atas tadi.

4. IBN HAJAR AL- HAITAMI dalam kitab MUSTALAH HADITH –nya: Hadis Qudsi tidak semuanya sahih, tetapi setiap hadith yang menepati syarat sahih maka ianya tidak boleh diingkari.

 Kesimpulannya; pendapat yang mengatakan bahawa orang yang mengingkari hadith Qudsi tidak dihukumkan sebagai kafir memerlukan huraian yang lebih jelas dan terperinci. Jika terus melabelkan sedemikan, dikhuatiri berlaku kekeliruan kepada orang awam.

Diharap semoga kita semua mendapat pimpinan dan hidayah dari tuan yang empunya ilmu yang tidak kurang sedikitpun baginya zahir dan batin seluruhnya.

والله أعلم